IZO-TECH
elementy izolacyjne dla energetyki

Stacjonarny wskaźnik napięcia

izolator JOR 4-125
izolator JOR 4-125

Zastosowanie

Stacjonarny wskaźnik napięcia przeznaczony jest do instalowania w polach rozdzielni wnętrzowych i rozdzielniach osłoniętych w.n. w celu umożliwienia pracownikom obsługi dokonania wizualnej kontroli istnienia napięcia na szynach prądowych.

Zestaw stacjonarnego wskaźnika napięcia składa się z:

- reaktancyjny izolator typ JOR
- gniazdo wskaźnika napięcia
- wskaźnik napięcia

Reaktancyjne izolatory wsporcze typu JOR spełniają wymagania norm w zakresie:

- wymagań: PN-90/E-06322/01
- badań: PN-91/E-06340
- wykonania: WTO 7/98 P.P. "IZO-TECH" Reaktancyjne izolatory wsporcze typu JOR

Dane znamionowe reaktancyjnych izolatorów wsporczych

Typ izolatora
Najwyższe
dopuszczalne
napięcie pracy [kV]
Napięcie
probiercze udarowe
piorunowe 1,2/50us [kV]
Napięcie probiercze przemienne na sucho 50Hz, 60s [kV]Wytrzymałość mechaniczna
na zginanie P. [kV]
JOR4-12524125504
JOR8-12524125508
JOR8-17036170708
JOR8-9517,595508
JOR8-751275388

Dane techniczne reaktancyjnych izolatorów wsporczych

izolatory wsporcze rycina
Oznaczenie
izolatora
D1D2d1L1d2L2Lh
JOR4-1256285M1220M1624do uzg.225
JOR8-12570100M1624M2030do uzg.210
JOR8-17085100M1624M2030do uzg.300
JOR8-9565100M1624M1630do uzg.175
JOR8-7575100M1624M1630do uzg.130